rntab.se

Hemsida för Rune Norberg Teknikkonsult

DVD-skivans innehåll. Det är den startsida du möter när du sätter i skivan i datorn


Observera att detta läromedel har i princip utgått då det är producerat med Microsoft Producer som inte längre supportas av Microsoft och fungerar enbart med Internet Explorer version 9 och tidigare samt Windows 7 eller tidigare. Det bygger på att studenten har 4:e upplagan av Bergman / Klefsjö, Kvalitet från behov till användning som numera finns i en femte upplaga.

Det går att beställa och använda läromedlet, men du måste då ha rätt programversioner för att DVD-skivan ska fungera och helst även upplaga 4 av läroboken.Kvalitet                                                          ©2012 Rune Norberg

Föreläsningsavsnitt publicerade med hjälp av MS Producer.

Som du ser nedan har vissa kapitel flera avsnitt på skivan


                                                                                             Avsnittens längd i min 

Kapitel

Innehåll

Sidor i kurs-litt.

Del 1

Del 2


Kursinformation - administration


26Kursintroduktion


19Del I: Kvalitet för framgång
1

Kvalitet och kvalitetsutveckling

21-55

26

32

2

Kvalitet och framgång 

56-78

32

-

3

Kvalitetsutvecklingens historia

79-112

37

31


Del II: Utvecklingskvalitet
4

Kundfokuserad produktutveckling

113-132

27

-

5

Kundcentrerad planering

133-146

32

-

6

Tillförlitlighet

147-180

39

-

7

Försöksplanering

181-207

37

-


Inlämningsuppgift 2 - "Helikoptern"


14

-

8

Robust konstruktion

208-232

24Del III: Produktionskvalitet
9

Statistisk processtyrning, Statistiska grundverktyg, fördelningar mm

233-242

37

17

10

De sju förbättringsverktygen

243-260

26

13

11

SPS, normalfördelning, styrdiagram

261-288

24

34

12

Duglighet

289-310

21

-

13

Leverantörssamverkan

311-332

27

19


Del IV: Kvalitet som

  kundtillfredsställelse
14

Extern kundtillfredsställelse 

333-372

22

25

15

Intern kundtillfredsställelse

373-394

24

15

16

Kundtillfredsställelseindex 

395-412

13

-


Del V: Ledarskap för kvalitet
17

Ledarskap

413-446

25

26

18

Visioner, mål och strategier

447-468

21

-

19

Processer och processledning

469-499

25

32

20

Kvalitets(lednings)system

500-524

SIS*)

40

39

21

Verksamhetsanalys

525-562

SIQ**)

30

30

22

De sju ledningsverktygen

563-580

26

-

23

Förbättringsprogram

581-640

25

-

Fler länkar: Duggor i kursen kvalitet

                    Inlämningsuppgifter och blanketter

                    Intressanta publikationer...