rntab.se

Hemsida för Rune Norberg Teknikkonsult

Rune Norberg, Universitetslektor i Maskinteknik (pensionerad 2008)            

Adress

Holvägen 1

794 90 Orsa

070-533 92 96

rune@rntab.se

Tel / Mobil

E-post

Bakgrund

Civilstånd: Född 1944; Gift med Gunilla sedan 1967, tre barn och sju barnbarn.

Utbildning: Civilingenjör i Maskinteknik vid KTH Stockholm 1973.


Anställningar:

69-74. Thorildsplans gymnasium, Stockholm. Adjunkt i Teknologi och

           Konstruktion M.

75-77. Atlas Copco AB. Samordning, utveckling och investering i  

          produktionsutrustning på koncernnivå.

78-81. Thorildsplans gymnasium, Stockholm. Lektor i Kon M och Prod M, 1/2-tid.

78-81. Lärarhögskolan, Stockholm. Metodiklektor i maskintekniska ämnen, 1/2-tid.

82-85. Hushagsskolan, Borlänge. Lektor i Konstruktion M och Produktion M.

85-08. Högskolan Dalarna. Universitetslektor i Maskinteknik.


Övriga uppdrag:

69-79. Åsö Vuxengymnasium, Stockholm. Timlärare i Teknologi vid kvällskurser.

71-74. KTH, Stockholm. Biträdande lärare vid inst. för verktygsmaskiner.

71-72. Skolöverstyrelsen (SÖ), Stockholm. Ansvarig för lärarkurser i Konstruktion M.

73-78. Lärarhögskolan, Stockholm. Timlärare som metodiklektor i maskintekniska ämnen.

78-81. SÖ, Stockholm. Ansvarig för ny kursplan i Produktion M i gymnasieskolans tekniska gren.

79-81. Stockholms skolförvaltning. Ämnesexpert i maskintekniska ämnen.

81-82. SÖ, Stockholm. Projektledare i PRODISMa-projektet (dataprogramutveckl.).

82-85. Högskolan Dalarna. Timlärare i produktionsteknik.

83-84. Borlänge Kommun. Projektledare för utveckling av högre specialkurs i CAD/CAM.

87-88. Sandholm Associates, Stockholm. Lärare vid kurser i Sverige och utomlands.

88-95. Högskolan Dalarna. Ansvarig för utveckling av högskoleingenjörsutbildningen.

90-92. UHÄ, Stockholm. Medlem av Ingenjörsutbildningsrådet för utvärdering av ny

          ingenjörsutbildning.

94-96. Högskolan Dalarna. Personalrepresentant i högskolans styrelse.

95-98. Högskolan Dalarna. Sektionschef vid NT-sektionen.

98-08. Högskolan Dalarna. Undervisar i Kvalitet

02       Högskoleverket. Ordförande i utvärderingsgruppen för högskoleingenjörsutbildningar

           med maskin-, energi-, miljö- eller industriell ekonomi-inriktning

02       Av studenterna utsedd till "Årets ingenjörslärare" vid högskolan Dalarna.

04-05. Högskolan Dalarna. Personalrepresentant i högskolans styrelse.

05       Av studenterna utsedd till "Årets ingenjörslärare" vid högskolan Dalarna.


08-      Timlärare vid Bergsskolan i Filipstad samt Uppsala Universitet

 

Författare till mer än 30 böcker i Maskinteknik, Produktionsteknik, CAD/CAM, Teknologi mm.


Intressen "inom jobbet": Kvalitet, Datorstödda processer

Examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 1998 och 1999

Utbildad Lead Auditor för ISO 9000


Intressen "privat": Familj, barnbarn, golf..., snickeriarbete på fritidshus...