rntab.se

Hemsida för Rune Norberg Teknikkonsult

Rune Norberg Teknikkonsult


Företaget arbetar med konsultuppdrag inom teknik- och kvalitetsområdet i form av undervisning och seminarier samt produktion av läromedel, främst distansbaserade med hjälp av Camtasia (och tidigare MS Producer).


Följande videobaserade distansläromedel finns utvecklade, för innehåll, klicka på respektive flik ovan:


- Kvalitet och verksamhetsutveckling

(Utgånget då Microsoft slutat underhålla sin programvara Producer. Läromedlet kräver Windows 7 eller tidigare samt Internet Explorer 9 eller tidigare, se mer under fliken ovan.)


- Grundläggande hållfasthetslära, Lärobok finns att köpa hos Stiftelsen 

  Kompendieutgivningen :http://www.kompendieutgivningen.se/.- Grundläggande Mekanik, under utveckling. Lärobok och metodikbilaga finns redan nu

  att köpa hos Stiftelsen Kompendieutgivningen :http://www.kompendieutgivningen.se/.För priser och annan information, kontakta:

Rune Norberg, rune@rntab.se, tel.: 070-533 92 96